بارنامه شهرستان

سفارش های شهرستان یکی الی سه روز پس از ارسال از تهران به دست مشتریان گرامی می رسد و از طرف باربری با شما تماس گرفته خواهد شد.

در صورتی که تماسی با شما گرفته نشد، با انتخاب شماره سفارش و کلیک روی دکمه درخواست، تصویر بارنامه برای شما ارسال خواهد شد.

لطفا فقط زمانی که سفارش در وضعیت تکمیل شده (ارسال شده) می باشد درخواست بارنامه دهید. در صورت عدم رعایت این نکته به درخواست شما پاسخ داده نخواهد شد.

لطفا فقط یکبار درخواست را ارسال فرمایید. به درخواستهای مکرر پاسخ داده نخواهد شد.

لطفا فولدر اسپم خود را نیز کنترل کنید، ممکن است پاسخ درخواست شما در فولدر اسپم (پوشه هرزنامه) ایمیل شما باشد.