بارنامه شهرستان

سفارش های شهرستان یکی الی سه روز پس از ارسال از تهران به دست مشتریان گرامی می رسد و از طرف باربری با شما تماس گرفته خواهد شد.

در صورتی که تماسی با شما گرفته نشد، با انتخاب شماره سفارش و کلیک روی دکمه درخواست، تصویر بارنامه برای شما ارسال خواهد شد.

لطفا فقط یکبار درخواست را ارسال فرمایید.