نحوه پرداخت سفارش به صورت زیر می باشد:

مقصد

روش ارسال

نحوه پرداخت

  • شهر تهران

  • شهر ری

  • خاور شهر

پیک چی تایر

کاربران شهر تهران، ری، خاورشهر به دو صورت می توانند پرداخت خود را انجام دهند: (انتخاب روش پرداخت در مرحله تسویه حساب و ثبت سفارش انجام می‌شود)

پرداخت در محل با کارت بانکی عضو شبکه شتاب از طریق دستگاه کارتخوان شرکت-

-

-